Условия за ползване

Какво трябва да знаете

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за ползване на Elitebook.bg. Ако не приемате условията посочени тук, моля не използвайте уебсайта! Използването на Elitebook.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Elitebook.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес:

http://elitebook.bg/public/clauses

Вие се съгласявате, че ще използвате Elitebook.bg съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този уебсайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Elitebook.bg. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранен.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия се прилагат за цялото съдържание на този уебсайт.

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни можете да се свържете с нас на посочените в уебсайта контакти. В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните Ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.

Тези правила и условия са задължителни документи, които регламентират използването на нашите услуги и предоставянето на услугите ни към Вас. Съветваме Ви да прочетете внимателно тези условия и изисквания. Това ще гарантира, че информацията вътре е изчерпателна и няма условия, с които не бихте се съгласили. Ако все пак има условия, с които не сте съгласни, това което може да направите е да се откажете от някои от услугите, които предлагаме.

Член 1. Определения и интерпретации

Следните думи имат следното значение в тези Правила & Условия:

"Споразумение" се отнася за тези Общи условия.

"Абонамент" се отнася за фиксирана сума, която дава неограничен достъп до нашите платени услуги, както се изисква, за ограничен период от време - 2 седмици, 1 месец, 3 месеца и 6 месеца. Абонаментът може да се поднови след периода на закупуване, като плащането се извършва чрез кредитна карта или всеки друг метод на плащане, изброен на нашия уебсайт.

"Обслужване" се отнася до съвкупността от услуги, достъпни за Вас чрез всеки от нашите уебсайтове /нашите абонати , независимо дали сте с платен или неплатен абонамент/.

"Платени услуги" се отнася до всички достъпни услуги на цените цитирани на този уебсайт за абонати с валиден абонамент.

“Членско съдържание” се отнася до информацията, съдържаща се в профила на абоната, създадена от съответния абонат и изложена на нашия уебсайт.

"Нас", "ние", "нашата" се отнася до всички марки, притежавани и експлоатирани от Elitebook.bg за целите на настоящото споразумение.

Член 2. Регистрация

За да станете абонат на нашия уебсайт трябва да имате навършени поне осемнадесет (18) години;
Трябва да попълните всички полета във формуляра за регистрация;
Вие не трябва да сте осъждани за каквито и да било провинения или да подлежите на нареждане на съда във връзка с нападение, насилие, сексуално поведение или тормоз. Съветваме Ви, че извършено нарушение на тази клауза представлява сериозно нарушение на настоящото споразумение;
Ако желаете да регистрирате свой приятел за нашите услуги, трябва да получим предварителното съгласие на дадения човек, за да можем да обработим данните му и да предоставим услугите си чрез Вас.

Член 3. Правото за анулиране на акаунт

Този раздел се прилага само ако сте "потребител", както е определено в Закона за защита на потребителите от 2000 г. за пребиваващите постоянно в рамките на ЕС. Можете да се откажете от поръчката на услуги, като ни предоставите писмено предизвестие в рамките на седем работни дни от пускането на Вашата поръчка. В рамките на 30 дни от известието Ви, ние ще осигурим компенсация. Въпреки това, упражняването на правото на отказ не се прилага, след като сте започнали да използвате съответните услуги.

Член 4. Използване на услугите

Паролата/ паролите и всяка друга информация използвана за идентифициране на абоната е строго лична и поверителна и не трябва да бъде прехвърляна или споделяна с трети лица. За достъп до услугите ни ще Ви е необходим компютър, лаптоп или мобилен телефон. Ваша отговорност е да гарантирате, че имате (и ще продължавате да имате) едно от тези устройства, включително и че можете да поемете разходите по използването му. Ние можем да деактивираме акаунтите на абонатите , които не са използвали услугите ни от шест или повече месеца и за които не остава в сила пропуска. В случая на плащащите абонати , този шест месечен период влиза в сила, когато платеният Ви акаунт изтече.

Член 5. Безопасност и сигурност

Важно е да сте разбрали, че ние не можем да Ви съветваме относно дълготрайни взаимоотношения. Тежестта на решението, кой е най-правилният човек за Вас, е изцяло Ваше. Ние просто предоставяме мнения.

Освен това, ние нямаме договорено задължение, нито морална или етична отговорност и технически средства за:

Проверяване на самоличността на лицата, които се регистрират като абонати или използват нашите услуги;

Проверка или контрол над съдържанието в акаунтите на абонатите (въпреки че си запазваме правото да наблюдаваме ако сметнем за уместно).

Като абонат Ви съветваме да не взимате за вярно всичко, което виждате в съдържанието на акаунтите. Случва се хората да не се представят за тези, който са. Съветваме Ви по всяко време да упражнявате същата предпазливост, както когато се запознавате с непознати. Ние не можем да носим отговорност за неверни или подвеждащи изявления на членовете.

Като абонат Вие през цялото време оставате отговорен за предоставянето на личните си данни на трети лица или за действия и изказвания направени през вашия акаунт, независимо дали е било измама или не.

Когато уреждате среща с друг човек, чрез нашите услуги, трябва да бъдете изключително предпазливи и да следвате указанията за безопасност в нашия раздел „Запознанства”. Всякакви подобни срещи са на Ваш собствен риск и не са наша отговорност.

Вие носите отговорност за действия или бездействия на трети лица, които използват Вашата лична информация или акаунт, независимо дали е измама или не. Вие се съгласявате да ни обезщетите срещу всякакви искове от този вид. За избягване на всякакво съмнение, ние няма да носим отговорност, ако Вашата самоличност се използва от някой друг. Ако смятате или се съмнявате, че е налице нарушение (от всякакъв вид) на Вашия акаунт, или на показаната информация във Вашия профил, трябва незабавно да ни уведомите. Освен това, ще трябва незабавно да смените паролата си.

Член 6. Задължения на абоната

Като абонат, Вие се съгласявате да не: Във връзка с нарушаване на условията, на някой от приложимите закони, наредби или кодекс за поведение: да коментирате, да излъчвате или да публикувате под каквато и да била форма съдържание на друг абонат, или съдържание, което по някакъв начин засяга правата на другите или е клеветническо, обидно, вредно, неприлично, насилствено и/или подтикващо към насилие, или по какъвто и да е начин расистко или ксенофобско; да не правите коментари (независимо дали писмено или устно), които са в противоречие с целите на нашия уебсайт, законите или правилата, които са в сила, или допустимите норми и стандарти; качване на снимки, видео и друга информация по отношение на данни или файлове, предоставени от абонат, които са неприлични. Предоставени снимки, видео и друга информация по отношение на данни или файлове трябва да се предоставят единствено с получено съгласие и на своя отговорност;

Предоставяне на имейл адресите на други лица, изпращането или публикуването на лична информация на други лица, без да сте получили предварителното им съгласие; разкриване чрез Услугите на всякаква информация, която Ви дава възможност лично да идентифицирате или да се свържете с някой абонат (освен в случаите, когато имате нашето разрешение и това на отсрещната страна), включително фамилно име, пощенски и имейл адрес или телефонен номер; използване на Услугите ни за нежелана поща, спам и пирамидални измамни схеми.

Член 7. Членско съдържание

В Elitebook членовете сами контролират акаунтите си, затова за избягване на всякакво съмнение, отговорността коя информация да публикувате или изпратите е изцяло Ваша.

Elitebook не може да носи отговорност за всяка злоупотреба с информация от друг потребител или трета страна. Информацията, предоставена от абоната, трябва да бъде точна и да се придържа към действителността. Последствията от предоставянето на лична информация на абоната или на други абонати са отговорност единствено на съответния абонат. Затова той/тя се отказва от всички средства срещу Elitebook.bg, особено от всяко възможно увреждане правото на абоната на неговия/нейния образ, чест и репутация, или на неприкосновеността на личния живот, в резултат на разпространение на информация относно абоната, съгласно условията, предвидени от настоящото споразумение, тъй като Абонатът е дал своето предварително, свободно и изрично съгласие за такова разкриване чрез неговата/нейната регистрация за тази услуга и в прилагането на настоящото споразумение.

Ние си запазваме правото да не приемаме, да суспендираме или да отстраняваме от нашия сървър части или целия профил, лична обява или всяко друго съдържание на абоната, по каквато и да е причина, ако сметнем за уместно. Ние не носим отговорност за съдържанието или други дейности на абонатите, които могат да нарушават правата на други потребители или трети страни. Призоваваме абонатите, да ни уведомяват за налично неподходящо съдържание на други абонати. Вие се съгласявате, че такова уведомление може да се осъществи и че можем да предприемем стъпки, описани в Споразумението по отношение на тази информация, която привлича вниманието Ви.

Ние запазваме правото на безвъзвратно изтриване на съобщения и друго съдържание на абонатите след всеки период от време, ако искаме да упражним правото на прекратяване по силата на това споразумение.

Член 8. Условия на плащане

С използването на платените услуги се предполага, че абонатът има абонамент. Абонатите могат да придобиват абонамент или чрез използване на кредитна карта (по интернет или по телефона) или чрез други методи за плащане, предложени на този уебсайт. Цените и условията за плащане за различните платени услуги, се изписват по всяко време на този уебсайт, включително и когато потребителят реши да направи покупка. Активацията на абонамент за сметка на абоната, настъпва веднага след като това стане възможно, или няколко минути след като се извърши валидна трансакция (успешна онлайн трансакция). Абонатът може да се свърже със уебсайта по всяко време и да откажете абонамента си. Отмяната ще влезе в сила от датата на изтичане на достъпа съгласно член 15 от регламента по-долу.

Абонаменти не се подновяват автоматично. Подновяването се извършва в съответствие с начина на плащане, първоначално избран от абоната, при първоначалната му регистрация. Абонатите могат, също така, да се абонират за смартфон приложения. Тези приложения могат да бъдат предоставени от други доставчици на услуги (като iTunes или други доставчици на мобилни услуги) и следователно могат да бъдат предмет на други условия за плащане, различни от тези на нашия уебсайт. Подобни условия ще се прилагат за еднократни покупки и всички съответни условия, свързани с тези плащания ще бъдат доведени до вниманието на абоната преди покупката.

Член 9. Неприкосновеност и защита на личните данни

Ние поддържаме най-строгите стандарти по отношение на защита правото на неприкосновеност на личния живот и на личната информация. Моля, вижте нашата „Политика за защита на личните данни” за пълни подробности как се съхранява и използва информацията, която ни предоставяте.

Член 10. Интелектуална собственост

Всичко на този уебсайт (лого, графика, снимки, анимации, видео и т.н.) е изцяло създадено и изработено за Elitebook.bg и е наша неприкосновена собственост. Правата за ползване на уебсайта, предоставени от нас, са строго ограничени за свалянето, принтирането и качването на всякакви преносими носители( hard disk, floppy disk, CD-ROM, etc.). Използването на документи на частни лица се ограничава до рамките на този уебсайт. Всяка добита информация използвана с различни цели от тези на нашия уебсайт е злоупотреба.

По-специално, на абонатите се забранява промяна, копиране, възпроизвеждане, разпространение, предаване, използване за търговски приходи и/или разпространение под каквато и да е форма на информация, придобита от нашата интернет страница.

Член 11. Задължения и граници

Този раздел (както и всяка друга клауза, изключваща или ограничаваща нашата отговорност) се отнася до нашите директори, работници и служители, подизпълнители, агенти и дъщерни дружества, които могат да упражнят тази клауза по договорите. Нищо в настоящото споразумение по никакъв начин не ограничава или изключва отговорността за причиняване на смърт или телесна повреда, или за измама с невярно съдържание или за нещо, което не може законно да бъде изключено или ограничено. Трябва да ни се даде разумна възможност да отстраним всички въпроси, за които ние сме отговорни, преди да поемем никакви разходи, относно отстраняването на въпроса. Ако не го направите, ние няма да носим никаква отговорност относно повдигнатия въпрос. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е вреди причинени на абонатите, които на са се съобразили с настоящото споразумение.

Нашата отговорност, от всякакъв вид (включително нашата собствена небрежност) по отношение на услуги за всяко едно събитие или поредица от събития, както и свързани събития, се компенсира в зависимост от случая.

В никакъв случай (включително при небрежност) няма да бъдем отговорни за каквито и да е: икономически загуби (включително, без ограничение, загуба на приходи, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания); загуба на положителната репутация; специални, непреки или последвали загуби, или повреда и/или загуба на данни (дори ако сме били предупредени за възможността за такива загуби).

Член 12. Обезщетения

Вие се съгласявате да обезщетите нас (включително и нашите директори, работници и служители, подизпълнители, агенти и дъщерни дружества) срещу всички искове на трети лица и задължения, свързани с нарушение на това споразумение и/или използването на услугите ни.

Член 13. Функциониране на уебсайта и услугите

За да използвате услугите ни, Абонатът трябва да има необходимото оборудване, хардуер и софтуер, и необходимите параметри за правилното използване на достъп до уеб уебсайтове, т.е. до интернет. Също така се препоръчва на абонатите да използват функциите на JavaScript за поддръжка, активиране на "бисквитките", и изскачащи прозорци.

Абонатите трябва да имат нужните умения, хардуерни и софтуерни, да използват интернет, за да могат да гарантират сигурността, както на личната си информацията, така и на самите тях.

Ние не можем да гарантираме, че услугите ни ще бъдат използваеми ако доставчикът на интернет услуги не е в състояние да осигури своите услуги правилно. В такъв случай ние не можем да бъдем държани под отговорност за лошо функциониране на уебсайта при не наличност или неблагоприятни условия за ползване на уебсайта в резултат на хардуер проблеми или блокажи на мрежите на Интернет, или за всички други причини извън нашата сфера на влияние. Освен това, смартфон приложения са достъпни, като се изисква постоянен достъп до интернет.

При тези условия, ние не гарантираме, че услугите ни ще функционират без прекъсване или грешки. По-специално, използването на нашия уебсайт може да бъде прекъснато по всяко време за целите на поддръжка, актуализация или технически подобрения, или за развиване на насъщното съдържание и/или презентация. Когато е възможно, ние трябва да информираме своите абонатите, преди да започнем работа по поддръжката или актуализацията.

Член 14. Уебсайтове на трети лица

Трети страни, могат да предоставят връзки на нашия уебсайт към уебсайтовете на трети лица. Можете да ги използвате на свой собствен риск. Ние не преглеждаме такива уебсайтове. Не препоръчваме или потвърждаваме тези уебсайтове, нито сме отговорни за съдържанието им или всички стоки или услуги, предлагани в тях. Ако в хода на търсене на нашия уебсайт се натъкнете на уебсайт на трета страна, употребата на който би нарушило приложимо право, Ви молим незабавно да ни информирате.

Член 15. Прекратяване

Всеки абонат има правото да прекрати своята регистрация по всяко време, като не е нужно да предоставя причина за това. Закриването на неговата/нейната сметка се извършва в областта на уебсайта ни, определена за такива цели. Такова искане се зачита в сила от първия работен ден след получаването до нас искане за закриване на съответната сметка.

Прекратяването на абонамент от абоната ще бъде ефективно при изтичане срока на абонамента, при условие, че абонатът се е свързал с нас 48 часа преди датата на изтичане на абонамента, за да го прекрати. Без да се засягат други разпоредби на този закон, когато абонатът се ангажира в сериозно нарушение, ще прекратим неговия достъп, без предварително уведомление или предупреждение. Подобно прекратяване не трябва да има същия ефект като прекратяването от страна на абоната.

Без да се засягат други разпоредби на този закон, когато Абонатът извършва нарушение, ще прекратим акаунта му до седем (7) дни след като му бъде изпратен имейл с предупреждение, че той/тя не се е съобразил с Условията за ползване. Прекратяването влиза в сила, без да се засягат каквито и да било щети, които може да претендира абоната или неговите/нейните бенефициенти и законни представители, като обезщетение на вредите, претърпени в резултат на тези нарушения.

Абонатът ще бъде информиран по имейл за прекратяването или потвърждението за прекратяването на неговата/нейната сметка. Данни, по отношение на абоната, ще бъдат унищожени по негова/нейна молба или след изтичане на срока на абонамента на абоната.

Както е споменато, абонатите могат да се абонират и за смартфон приложение. Сматрфон приложенията могат да бъдат предоставени от други доставчици на услуги и следователно могат да бъдат предмет на други изисквания и разпоредби за прекратяване. Абонатите са призовани да се консултират със съответните доставчици за повече информация.

Член 16. Цялостност на споразумението

Настоящото споразумение и страниците на този уебсайт, за които тези условия се отнасят, представляват договор, който урежда отношенията между потребителя и Elitebook.bg. Те отменят и заменят всички условия, които са били в сила преди настоящото споразумение, дори ако не са пряко оттеглени или изменени, и представят изцяло правата и задълженията на нашите абонати".

Ако някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се обявят за невалидни в прилагането на закон, подзаконов акт, или окончателно решение на съда, като подходяща юрисдикция, всички останали разпоредби остават изцяло в сила.

Член 17. Изменения

Ние можем да изменяме тези условия за ползване по всяко време. Абонатите ще бъдат информирани за естеството на тези промени, веднага щом те бъдат публикувани на интернет страницата. Измененията влизат в сила един месец след тяхното публикуване на уебсайта. За абонатите регистрирани след направените модификации, те влизат в сила незабавно, като абонатите ще ги приемат с откриването на акаунт.

Член 18. Юрисдикция и приложимо право

Този договор се урежда от българското законодателство и всякакъв вид несъгласие ще бъде взето под въпрос само от българските съдилища.

За всякакви въпроси, които искате да зададете, можете да се свържете с нас, като попълните формата за контакт или ни се обадите.